Over de schellerdriehoek

De Schellerdriehoek is een mooi park midden in Zwolle.
Het doel van Belangenvereniging Schellerdriehoek is het duurzame behoud van het park Schellerdriehoek, dat ligt in het openbaar gebied, ingesloten door Zwarteweg, Grenslaan en Oude Deventerstraatweg, als toonkamer van het IJssellandschap. In 2008 besliste de gemeenteraad: 'De Schellerdriehoek blijft een groen gebied en krijgt een openbaar karakter’.

De uitgangspunten voor de Schellerdriehoek zijn: 
• Toegankelijk voor jong en oud, met of                  zonder beperking.
• De Schellerdriehoek wordt de toon-
   kamer van de IJssel, waar je op eigen
   houtje èn samen natuur ontdekken
   kunt.
• Samen spelen; kinderen met een be-
   perking staan niet buiten spel! 
• Ontdekprogramma: ‘Van de natuur 
   kan je leren’ voor de 5 buurtscholen.

De geschiedenis van de Schellerdriehoek

De geschiedenis van de Schellerdriehoek

vrijwilligersteam

Onze vrijwilligers & klusdagen

Overzicht van de vijver

Bestuur Schellerdriehoek

Groepsfoto van het bestuur

Marnix van Daal

voorzitter

Hans ten Brinke

penningmeester

Ine Reinders

secretaris

Miny Fikke

bestuurslid

Dick Krabshuis

coördinator groen

Trudy Busweiler

bestuurslid

sponsoren

De Schellerdriehoek heeft veel sponsoren. Naast alle leden, meedenkers en meedoeners welke soms veel tijd in de driehoek steken zijn er sponsoren die met een bijdrage de inrichting van de driehoek mogelijk maken of een gelegenheid opvrolijken en cateren. Hieronder vindt u een lijst met bedrijven, stichtingen en/of personen welke wij graag willen vernoemen.
De Schellerdriehoek is mede tot stand gekomen dankzij financiële en materiële hulp van:

Boomkwekerij H. Veldhuis, C1000, De Gasthuizen, Fonds verstandelijk gehandicapten, Groen & Handicap, Herman Koetsier, IntroHair, IVN, KNNV, Landschap Overijssel, Milieuraad Zwolle, NBV,  Natuur en milieu 
Overijssel,  Natuur zonder Drempels, NSGK, Revalidatiefonds, Springzaad, Stichting Meedoen Mogelijk Maken, Stichting G.A.I., Stichting Oase, Tuinland, Zwolle groenstad, Zwolse Gehandicaptenraad.

Help mee om De Schellerdriehoek in stand te houden door een actieve bijdrage te leveren of door ons financieel te ondersteunen.