de geschiedenis

De oprichting

Op 23 februari 1989 werd de Belangenvereniging Schellerdriehoek opgericht met als doelstellingen: 
Het behoud van een authentiek landelijk stukje Zwolle (de Schellerdriehoek) en het behartigen van de belangen van de omwonenden van de Schellerdriehoek. In 2008 besliste de gemeenteraad: 'De Schellerdriehoek blijft een groen gebied en krijgt een openbaar karakter’.

Vroeger stonden er koeien

De eerste bestuursleden waren: Gerard Mostert voorzitter, Tjeerd de Haan penningmeester, Ine Reinders secretaris, Diny Nijhof, Mario van den Hoorn en Bert de Jong.
Gerard werkte toen ook nog bij de gemeente. Dat leek een belangconflict maar werd door iedereen goed opgepakt. Als we ‘inspraken’ bij gemeenteraadsvergaderingen deed een van de andere bestuursleden dat. Bij de gemeente werkte men ‘om Gerard heen’. Die eerste jaren gingen we regelmatig op bezoek bij verschillende politieke partijen om draagvlak voor onze standpunten te krijgen, met wisselend succes.

We kwamen op voor onze doelstellingen. We bezochten raadscommissie- en gemeenteraads-vergaderingen, vaak met veel omwonenden! We zochten medestanders: politieke partijen, de wijkenvereniging Zwolle Zuid en boeren, die de hooggelegen Schellerdriehoek graag wilden beweiden. Wij drongen steeds aan op overleg en meer en/of tijdige informatie, maar de gemeente had andere plannen.

Vroeger stonden er koeien

In 1991 kwam, ondanks onze protesten, de Schellerdriehoek op de (reserve) tussenlocatielijst, (een lijst met plekken in de stad, waar woningbouw mogelijk zou zijn). De gemeente had immers nieuwbouw-verplichtingen en Stadshagen was nog niet gestart.


Bekijk het krantenknipsel:
Zwolse Courant 1989

Eind 1994 kwam de invulling van de Schellerdriehoek in de gemeenteraad. Wij mochten zelf ook een voorstel maken, (jeugdtuinen + buurtweide), maar dat ging van tafel en men besliste met 19 stemmen vóór en 16 tégen voor: Jeugdtuinen + wijk-onderkomen en bebouwing (‘n 20-tal woningen) in de Schellerdriehoek. Dat was zuur, ook omdat het ten koste van de diepe tuinen aan de Zwarteweg (nu nrs 47-53) zou gaan.
De Schellerdriehoek kwam dus op de lijst van tussenlocaties: locaties waar gebouwd kon worden om het ‘gat’ in de woningbouwproductie tussen Zwolle-Zuid en Stadshagen te vullen.

Bekijk het krantenknipsel:
Peperbus 14 december 1994

In oktober 1995 startte de bouw van het jeugdtuinencomplex Schellerdriehoek en in 1996 startten die jeugdtuinen. Ook werd de eerste paal voor bebouwing in Stadshagen geslagen!
Het bestuur ging verder met het onderzoek naar mogelijkheden van een buurt-/dieren¬weide in de Schellerdriehoek, d.m.v. een enquête in de buurt. Veel respons, veel steun!

In januari 1997 vroegen wij aan de politiek om de bebouwing van de Schellerdriehoek te heroverwegen. De financiële consequenties waren groot. 15-12-97: De gemeenteraad besloot met 18 vóór en 15 tegenstemmen om géén woningen in de Schellerdriehoek te bouwen. De buurtweide werd echter afgestemd, de bestemming bleef agrarisch.
Daarna bleef het een hele tijd stil rond de Schellerdriehoek. Het weiland werd af en toe gebruikt door koeien, schapen of pony’s.

Bekijk de krantenknipsel:
Zwolse Courant 1997

Vroeger stonden er koeien

Rond 2005 startte de gemeente met de ontwikkeling van het Structuurplan Zwolle 2020. Daarmee kwam eventuele woningbouw in de Schellerdriehoek toch weer dichtbij. In 2008 werd dit Structuurplan vastgesteld. Gelukkig besloot de gemeenteraad, na een amendement  van Groen Links/de Groenen en de Partij van de Arbeid het volgende: “De Schellerdriehoek blijft een groen gebied. Het krijgt echter een openbaar karakter en kan een andere invulling dan de huidige krijgen, bijvoorbeeld buurtweide of kinderspeelgelegenheid. Er komt tevens een openbaar toegankelijk wandel- en fietspad door het gebied.”
In 2009 werden de eerste ontwerpplannen door de leden gemaakt.

In 2010 werd de wijkbudgetverkiezing gewonnen.
Onze belangenvereniging Schellerdriehoek kon € 78.000 gebruiken om het gebied verder in te richten. Immers de gemeente had enkel geld voor een minimale basisinrichting. De gemeenteraad keurde het basisontwerpplan goed, dat tot stand kwam in goed overleg met de hele buurt.
Op 28 juni 2014 was het groot feest: de officiële opening van de Schellerdriehoek én de viering van 25 jaar Belangenvereniging Schellerdriehoek. Ine Reinders gleed vanaf de glijbaan door een schilderij. Hiermee  werd de Schellerdriehoek geopend verklaard.